සිංහල.

If the current getting out of a battery comes back by completing the circuit, why do batteries run down?

සැදෑ සිරිය.

posted Feb 18, 2017, 11:33 AM by Upali Salpadoru

සුසිනුදු ලොම් රොදක් ව ගේ

සුවදැති අත් දෙක ඔබගේ

කළනියෙ දැන්

තියන්න මා නලල් තලේ.


ඉහලින් අැති උස තල් ගස්

රෑ මද පවනේ සැලෙතත්

නැත අැසෙනා

සර.. සර.. වැනි හඩ කිසිවක්.


නැලවිලි ගී නැත එන්නේ

නිහඩින් නිදි මත වෙන්නේ.


අසන්න එම ගීතය!

අසන්න, කඑ රැධිරයේ ගැස්ම .

අමනක වූ ගම්මාන නම්,

මී දුමේ සැලෙන

අප්‍රිකා දේශයේ ගැබුරු හද ගැස්මට

සවන් ද‍ෙන්න.සද කුමරිය බල ච‍ෙහ‍ෙසී

සයුරු සයන‍‍ෙ වැ ට‍ෙන හැටී


කතා කියන්නෝ හිස වනතී

මව පිට බැදි දරු විලසින්  

නටන උන්ග‍ෙ‍  පාද බරය

බරටයි ගී හඩ එන් නේ


දුහුල් සළු අැදි වලා වගේ

කදු යායට පිට දී වාගේ

සිහින මවන රාත්‍රියක

තරු පායන හෝරාවයි


කුඩා කූටි වහලයන්

සද එලියේ බබලමින්

කුමක් මහ රහසින්

කොදුරයි ද තරු කැළ වෙතේ.


සුපුරුදු රසැති සුවද දි ඳී,  

ගෙතුල ගිනිමැල යයි නිවී.


අසන්න එලිසා නම් ගමේ

පෙර විසුවන් ගෙ වදන්

අප මෙන් වහලුන් වී

ඔවුන් නොසිතීය මැරෙ න්නට

වැලි අතර දමා  උන්ග‍ෙ පැවැත්ම.මිතුරු අවතාර නෙත ගැටෙන

දුමෙන් පිරුණු  කූටිය තුළ

ඉඩ දෙන්න මට

සවන් යොවන්නට.


තැබුව මගෙ හිස ඔබ ලයේ

උණුසුම් ය ලිප තැබු

අහරක් ලෙසේ.


ඉඩ දෙන්න මළවුන් සුවද විද

උන්ගෙ හඩ,

එක් වී අවධි කරන්නට.


කිමිදෙන ගැඹුරටත් වැඩි

නිදි ගැඔුරු වින්දනය තුළ

ගිලෙන්නට පෙර

වර දෙනුය මට

ජීවත් වන හැටි හදාරන්නට.මැලේරියා මැලේරියා

posted Feb 14, 2017, 10:58 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 20, 2017, 10:15 AM ]


Canvas.jpg

හිසේ අැම්ම මට තියෙනව

අැග පත සේරම රිදෙනව

අැස්ප්‍රින් ඩිස්ප්‍රින් ගන්නව

එ්ත් අපට

ගුණයක් නැහැ, ගුණයක් නැහැ.

            මැලේරියා මැලේරියා


රෙ දි කැටියක් පොරවාගෙන

හීතලේට ගුලි වෙනවා

'කෙමා ක්වින්', 'නිවා ක්වින්'

පෙති ගිලිනව

උණ ගන්නව,උණ ගන්නව

            මැලේරියා මැලේරියා.


ගිනි මැ ලේට උණ තියෙනව

හීන පෙනිල බිය වෙනවා

පැයෙන් දෙකෙන් උණ බැහැලා

මද සුවයක් මට දැනෙනව.

            මැලේරියා මැලේරියා.


උදේ පටන් බඩ යනවා

වතුර වගේ ඹහෙ යනවා

ඔික් ගාලා පිට වෙනවා

නිර් ජලයෙන් මැරෙයි ද මා

            මැලේරියා මැලේරියා.


ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්

'නොවල්ජින්' ම ගෙ කලවට

'ක්ලෝරොක්වින්' මගෙ පස්සට

ඉන්ජෙක්ෂන් බැහැ දරන්න ,

               මැලේරියා මැලේරියා.


මට දැන් අැති ලෙඩකුත් නෑ

දුවල පැනල වැඩකුත් බෑ

කන්නත් බෑ බොනනත් බෑ

හිතේ ලෙඩක් දෝ මේකත්

           මැලේරියා මැලේරියා.


මොනවද මේ මට හිතෙන්නෙ

හිතට නැති ද විවේකයක්

මට බැහැ කිසිවක් හිතන්න

එ්ත් මගෙ හිත

මට නැහැ වාල් වෙන්නෙ.

මැලේරියා මැලේරියා


නැතිවද මට නින්ද යන්නෙ

ෆෙනගන් දැන් අහන්නෙ නැහැ

වැලියම් පෙත්තක් දෙනව ද

නින්ද ඔින , නින්ද ඔින.

මැලේරියා මැලේරියා


'ෆලූඩ්‍රින්', 'ඩාරාප්‍රිම්'

'ෆැන්සිඩාර්' ගත්ත‍‍ෙ මොටද

කවුලු වටේ දැල් ගහලා

අැද වටේ ට නෙට් දමලා

'ෂෙල්ටොක්ස්' හැම තැන විදිමින්

රෑ වෙනකොට දුං ගහලා

අැනෝෆිලස් දුරු කෙරුවා

එ්ත් අපට මැලේරියා.

මැලේරියා මැලේරියා.         


දුර කථන ඇමතුම.

posted Feb 13, 2017, 6:39 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 14, 2017, 4:23 PM ]


bus.jpg


ගැල ප‍ෙන කුලිය‍ෙකි.

කම් නැතිය  පිහිටීම.

මැතිණිය දිවිරා කී වේ

යාන්තමට යැපෙන බවකි කුලියෙන්.


නෝනා, කුමට ද ගමනක් අපරාදේ,

අප්‍රිකානුවෙක් මි මා”,  කීවෙමි මම .


නිහඩයි, නිහඩ සංවේදනය,

පීඩිත යහපත් හැදියාව.

ලැබුනි කටහඩ, ලිප් ස්ටික් අතර රැදි

දිගු රන් වන් දුම් වැටි උරනය අතරින්.ු

අසරණ විය මා  අනිසි ල‍ෙස.


“ගොඩක් කලු ද ?”
නිවැරදියි මගෙ දෙසවන

පැහැදිලි කරෙිනි තව දුරටත්

“කොතරම් ද... කලුව,....

ලාවට ද  කලුම කලු ද?”රතු පැහැ අැමතුම් කුටි ය තුල.

අැතිය ඔබනය ‘එ්’ ,  ඔබනය ‘බී’.

දැනෙයි

සැග වි ද‍ෙඩු ව දන ගේ  පිඑණු සුවද

පෙනෙයි

රතු ලියුම් කනුව

දුම් දමන තට්ටු  බසය

තාර මත අැතිලෙන හඩ.


සත්‍යමයි මේ සියල්ල.

බිරාන්ත වී පැවති

නොහොබිනා නිහැඩිතයා වෙන් පසු

යැදී පැහැදිලි කිරීමට

“තද කලු ද තල එළලු ද ?”

තියුනු හඩකින්අැසීය, අැගට නොදැනී   

තනි චොකෝ ද  කිරි චොකෝ ද”  .


සැනෙකින් කළ ස්වර  මාරුවෙන්

පිලිතුරු දුන්නෙමි මම

“සෙපියා. බටහිර අප්‍රිකානු.

එලෙසටයි ගමන් පත්‍රයේ සටහන”


නිහඩ මොහොතකට පසු

“කිමෙක් ද  එ් ? මට නොහැගෙයි .

‘බෘනට්’ ද එහි  තේරුම ?”

මුහුණ මගේ බෘනට් වුවත්

බලන්න මගෙ ඉතිරි අැග පසග

මගෙ අත්ල හා යටිපතුල්  වල

පෙරොක්සයිඩ් සුදක් තිබේ

තැන තැන ලැගි මගෙ පස්ස පැත්ත

කපුටුවන් කලුවක් ලබා තිබේ”.


දැනී මට රිසීවරය වහන බව

අයැද සිටියෙමි මෙලෙස,

“මැඩම්, මබම බැලුවොත් නේ ද හොද?”


එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට.

posted Feb 11, 2017, 2:52 PM by Upali Salpadoru   [ updated Sep 23, 2019, 1:10 AM ]


පිළි රෑ සදනා වීදියෙ කැඩපත්

මිනිස් වර්ගයා බේද කරයි.

       එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට

මා ගේ නිවහල් කූටිය අැතුලට

සැනසිලි සුවයකි, එහි තුළ අැත්තේ


රැකචරනෙකි අැත්තේ අප හට

අන් කිසිචෙකු නැති කම.

මැසිවිලි බස් දෙඩීමට

ඔබ පමනකි මා දෙනෙත ගැටෙන්නේ

මගේ කලුවන් දෙනෙතෙහි පැතිරෙයි

අළු පැහැ නෙත් යුග ඹබගේ.ඉටි සිළුුවෙන් බිත්තිය මතු පිට

තද ඡායා දෙකක් සදයි

පෑහෙයි දෙරුවන් එකිනෙක

මා අැති විට ඔබ පසෙකින්

.


නිමය කටයුතු, එලියක් නැත දැන්

ඹබත ගැටෙයි මා සුරතේ

සැලෙයි එක ලෙස දෙහදක්

ගොතයි සිතාරය, අසහාය රාවයක්.


ජෝසෆ් කරියුකී ගේ කෘතියක් අැසුරෙනි.

හදුනාගන්න

posted Feb 10, 2017, 7:18 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 11, 2017, 10:53 AM ]1. සුදුමුදු, හැඩ ඇති දග  කොල්ලා

ක්ලොරීන් මැණිකෙගෙ අත අල්ලා

මුහුදෙන් මුහුදට පැන පැන ගොසිනුත්

ලුනු ලෙස කෑමට එනවා.


2. රිදීවන් ගැටයකෙි වැඩි බරක් නැතී

දීප්තිමත් දැල්ලක්  විලස දිල‍ෙ යි.

ලැබ‍ෙනා අළු ටික ජලය ලබා

සාදයි හොද බෙහෙත් කිරක් .


3. මැටි පිඩකින් උපත ලබන

තරුණ‍ෙකි විස්මිත බඩු හදනා‍

යාන වාහන වලටද උර දෙත

මිතුරෙ කි නැතිව බැරී.


4. කාපිරි කෙල්ලෙකි එ්කා

ඳැල්ලෙන් අදිසි වෙනා

කල්පයක් කිදා සිට පොලොවේ

ලබා අැත වැදගත් පෙනුමක්.


5. කහ වත හැද පරෙුම් පුරයි

දහනයනේ අම්ලීය වැහි කැදවයි

ඔක්සිජන් හිග වීමනේ

වස වායුවක් ව‍ෙනවාමයි.


6. රාජ කුළයේ උපත ලැබූ  

කුමරෙකි බැබලෙන බලවත්

පොහොසත් දන අැසුර අරන්

උන්ගේ කන කර බබලවතී.


හදුනාගැනීමට අවශ්‍යනමි Answers chemistry H.


අප

පරමාණුවෝ

posted Feb 6, 2017, 9:27 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 9, 2017, 8:59 PM ]


Canvas.jpg

පොප් හඩකින් පුපුරන විට    හයිඩ්‍රජන් H

හීලියම් He හැකිලෙයි මරණ       බියෙන්


රිදීචන් සුමුදු කොලු පැටියෙකි ලිතියම් Li

තරමක් විස අැති දෙයකි      බෙරිලියම්Be


සිරුර වැඩීමට හිතකරය    බෝරොන්B

වායුවේ ඇත නිසසල          නයිට්රජන්N


ඔක්සිජන් O නැතුව නැත      ජීවයක්

ක්ලෝරීන්,Cl හරිතවන් විස වායුවක්

රතු රැස් විහිදයි නියොන්Ne විදුලි   සැරකට

තෙවන පේලියෙ සිටී සෝඩියම් Na දිස්නෙට


ද්වි බන්දන සාදයි මැග්නීසියම්Mg කොල්ලා

බඩු බාහිර හදන්නේ අැලුමීනියම්   ඔපලා


සිලිකන් Si  හරි හපනෙකි     පරිගනෙකට  

ෆොස්ෆරස් P හොද පොහොරකි   වගාවටකහවන් ගෙන්දගම් S විෂ බීජ      නසයි

වායුව ක්ලෝරීන් ජලයට එකතු කරයි.


අදිසි අක්‍රීය වායුවක් වන අාගන්Ar

කරයි තෙවන පේලිය    අවසන්.

ෆුලානී හරක්.

posted Feb 2, 2017, 9:09 PM by Upali Salpadoru

දිය රැල්ලක් විලස මා නෙත් දෙකෙහි ගැලී

ඹබ කැළ ඇදෙයි දැඩි දුක් සයුරෙ        ගිලී

මා කය ඇඹීරෙතියි සර්පයෙකු          වෙලී

ඉවසිය නොහැක මේ වන් පවු         පැටලී.


නිමිතක්ය මහ අරුමෙක මුහුණේ   පෙනෙන

කිසියම් රහසක්ය මිනිසා නොම          දන්න

මොල්ලිය තුළෙහි එය සැගවී ඇති     බැවින

දිරි වඩමින් ගෙවන්නෙද දුක් දුර         ගමන

 

පසු නෙබලා අඩියෙන් අඩිය            තබයි

හඩ නෙකලා වෙහෙසුනු බවක්        කියයි

පය සලලා හිමි හට  පහර           නොදෙයි

දිවි නෙතකා මස් මඩු දෙසට          ඇදෙයි.


නයිගර් ගග පිරෙන මහ වැහි        කුණාටූ

පරදන දුකක් ලැබුවද ඹය අං           තට්ටූ

බියකරු ලෙසට ඇබරී ඇත          කණාටූ

ගින්නෙහි දමා මිටියෙන් කෙරුවද   තට්ටූ

      

ලොම් හැලි හමට, කොදු නාරටිය          මත

පලවන්නා දිගටම කස පහර                දෙත

නැසිලද? මින් උදාර කම්පන හැගුම්       ගත  

නැතිනම් ඇතිද ? ලැබගෙන කිසි ගමන්  මත.


ගෙවා තණ බිම්, වන පෙත් දුරු කතර       සිට

ලගා වෙයි මුහුදු කරයේ, සා ගනි        නිවීමට

නිමා කිරීමට පෙර දිවි, සැර පිහි      තලයකට

ලබා දෙන්න ඹබ වලිගැති ඉවසීමේ රහස මට

                       

   ඡෝන් පෙපර් ක්ලාර්ක්ගේ කවක් ඇසුරෙනි.

හමටාන්

posted Feb 2, 2017, 11:01 AM by Upali Salpadoru


posted Jan 31, 2017, 9:29 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 1, 2017, 9:56 AM ]

           

උකුසන් සැරුව නිල් ඉගලා ගුවන   තුළ

දවසක දුටිමි හිමවන් කිරි කොකුන්  කැළ

සුබ නිමිතක් දෝ සිතුනද         ඵකල

මසෙකින් අපට ලැබුනා සුදු කොක් අපල

 

උස තල් ගසේ අතු මද පවනේ  සැලුනා

‍‍‍හේනේ වගා දරු වියෙවින්            තැවුනා

නැතිය වැහි වලා මිහිකත            තෙමනා

තේක්ක ගහේ කොල  රතු වි      වැටුනා

 

පාසැලෙ කවුළු වැදුනා දඞි බිඩි             ගාලා

නිසසල ඩෙස් බංකු ඇත ධුවිලි            පිරිලා

ඉද හිට වහලෙ  ටකරන් ටික මොර     ගහලා

‘‘අපි ඉගලා“ යයි කීවා උඩ               පැනලා 

 

වට්ටි පෙට්ටි පටවා සුදු භරක්            පිට

ෆුලානිලා ගියෙ නය්ගර් ගග          දෙසට

දුක හිතිලා අලි තණ ගස්                 වලට

කහ වතකින් නැමී වැලපුනි දුක්       නදට

 

පිපී පර විය බෝ විටියා                ලන්දේ

නිරුවත් ගසක් රතු පැහැ මල් දම් ඇන්දේ

මැඩියන් රැහැසියන් නවතා ඇත    සද්දේ

සුදු මල් පපී මතකය එලුවා           බැද්දේ

 

ගිනි ගුලියක් විලස හිරු බැස ගියෙ      හතට

තණ චිතකය ගිනි ගෙන දැවුනා           යසට

බුර බරා නගින විහිදුනි දස                  අතට

ගම  තොට වැසී ගියෙ පිට උන කලු     දුමට

 

මිතුරු අවතාර දුක් මුසු ගීයක්            ගැයුවා                                           

අදුරු රැය සමග ගිනි දැල් තරගෙට    නැටුවා

සසිරු ගම භස්ම ගොඩකට යට       කෙරුවා

ලහිරු දුම්දමන කලු කොට අතරින්    බැලුවා

 

සිහින් තොලැති කිරි කෙලි දැන්       නොඑතී

උඩ නිරුවත් කලු පැංචිගෙ දොඩම්        නැතී

කිරි කජු හා අම්මල් පමණක් ගසේ        ඇතී

නැත නොකියා හොදි දවටා අල     ගිලිතී


තොල පැලිලා මිරිස් රස බැලිය    නොහේ

පය පැලිලා බිම අඩි තැබිය      නොහේ

ධූවිලි නිසා හුස්ම කටක් ගැනිය     නොහේ

දිය හිදිලා පෙර පවකට දුරුතු        මහේ

 

අලුයම අවදි වෙය් සීතලෙ ගැහි      ගැහී

අවටින් පෙනේ මිටි කදු මී දුමෙ න්   වැහී

සුලගෙකි හෝ ගාන වැලි මැටි සමග  පැහී

බෑ ඉවසන්න හමටාන් කාලයයි      මෙහී

 

Do we have blue blood in the veins?

posted Oct 28, 2015, 4:19 PM by Upali Salpadoru   [ updated May 26, 2016, 1:36 PM ]Fig.There is nothing blue in the circulatory system.
The answer is 'Definitely No'.  
Oxygenated blood is cherry red while deoxygenated blood is dark red. Then why do the veins appear blue?  Light getting reflected from the veins passing throgh the fat layers and skin loose the red light rays while more blue light can pass through. Why do we add water to cook yams and rice?

There are two main reasons for this.
1. The main reason is to control the temperature. The temperature of water can nevrer go above 100 C in an open vessel at sea level. If you are living on a highland it will be evn less.  This is called the boiling point of water and is fairly constant. Perhaps if you close the pot the temperature can go up. This is what happens in a pressure cooker.
Boiling is really a water bath method of maintaining a constant temperature.

2. The other reason for using water is,  the food becomes soft and tastier when some water has been absorbed.
 
Instead of water, sometimes oil is used for a much higher temperature  cooking. As oils are mixtures and not a pure chemical like water, there is no definite boiling point. Yet we know that oils boil at a much higher temperature than water.

Dhananjaya Madhushanka.

posted Oct 8, 2015, 12:00 PM by Upali Salpadoru   [ updated Oct 8, 2016, 9:57 PM ]

If the current going out of a battery comes back to the battery, after completing the circuit, why do batteries run down?Can i get some informations about kindom of bacteria?
Thank you for the question. There is a lesson on bacteria in the web site. If you needmore explanation on any section please let us know. Please feel free to send us more questions.

1-10 of 12