සිංහල.

If the current getting out of a battery comes back by completing the circuit, why do batteries run down?

මගේ අයැදුම

posted Oct 29, 2022, 2:26 AM by Upali Salpadoru

 

කලුවර වැටෙන්නේ භවස හතරට

සීතල දැනේ අත පය ගැභෙන්නට

ටක ටක ගා වැටෙන්නේ අය්ස් කැට

ගිනි තපිනවා මිස බැහැ නිදන්නට

 

කුකුළන් නැතිය අලුයම භඩලන්නේ

මැලි කමටය් ගුලි වී නිදියන්නේ

දහයෙන් පසුවය් ඉර පායන්නේ

කොභොම  වැඩ පලක් කරන්නේ

 

සමහර ගස් ඇතිය ඇට සැකිළි වෙලා

මීමැසි සමණළුනට නැහැ මල් පිපිලා

සියොතුන් සරය් කුස ගිනි දැනිලා

බත් උළු දෙන්න, බත නැහැ පැහිලා.

 

අසල්වැසි ඇසුර තරමක් සීමිතය

සැප තිබුනට මට නැහැ මගෙ ජීවිතය

ඉවසිය නොභේ සුළගේ පීඩනය 

නිරතුරුවම එන්නෙ මී දුම් දුමාරය.

 

කම්පනයෙනි ගේ දොර දෙදරන්නේ

උතුරන වතුරය් පොළවෙන් එන්නේ

හිතුනොත් මා ලංකාවට යන්නේ  

පූරුවෙ පවකටය් අප මෙහි ඉන්නේ.

 

සුදු බකමූණා

posted Oct 24, 2022, 3:55 PM by Upali Salpadoru   [ updated Nov 16, 2022, 3:33 PM ]


කව් හැදුවෙ? මේ සුදු බකමූණාකතා නැත කිසිවෙකුකාමරේ

විවේකයක් නැති  බාබර් වැඩ කරය් කලබලේ


නොතකා කොල්ලගෙ  පැමිණිලි      

කණට නොගෙන කොල්ළගෙ  ගැටලුව

පිරිවරක් සිටිති, වාරය එන තෙක්.

කියවති, පත්තර,‘ද ඩේලි’ ‘ හෙරල්ඩ්’,       ‘පෝස්ට්’

 

කිසිවෙකු නොසැලීයහිස,  නොපැවසීය වදනක්

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

"පේන්නෙ නැද්ද  බ‍්‍රව්න් මහත්තය?"

කොල්ල සැරෙන්  ඇසුවෙ රවාගෙන

 

ඔක්කොම වැරදිය් නෙ

මොන විකාරයක් අත් තටුව

පැතැලිය් නෙ ඔලු ගෙඩිය.

බෙල්ල කොට වෙලා

නොදන්නෙකු ගෙ වැඩකක් මේ බස්සා


“සමාව නොයදිමි මම

උගතෙකූු බැවින් බස්සන් ගැන”

 

“සියක් දිවා රෑ බස්සන්

රැස් කර ඇති මට

වසං කළ නොහැකිය 

නුපුහුනු දෑතකින්

පිරවීමේ දී ඇතිවන අඪු පාඩු

හොටයේ සිට වලිගය දක්වා 

 

බ‍්‍රව්න් මහත්තයා  !  අනේ මහත්තයා  ! 

ඔය පක්‍ෂියා අස් කරන්න.

කව්‍රුත් හිනා වේවි නැතිනම්”

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

“මගේ දැනු අනුව නම්

 ඔය පරිද්දෙන්  බස්සෙකුට

බැරිය අත්තක    ලගින්නට

ලිහිල්ව අඬු තබාගෙන

 

මෙලොව කිසිම බස්සෙකුට

බැහැ  මේ විදියට 

කකුල් ඇලය ට තියන්න

හොටය ඇද කරන්න

හෝ  බෙල්ල  හරවන්න

 

සියලුම පක්‍ෂී නීති

කඩ  වෙන බැවින්

බස්සාට කිසි සේත්

සිටිය නොහැක මෙ සේ

 

ඇනටොමි උගන්වන පරිදි

හෝ පක්‍ෂී විද‍්‍යා දෙසුම් අනුව හෝ

බස්සන් ගේ පා ඇඟිලි

නැති ය පිහිටන්නේ මෙලෙස

 

සුදු බස්සා, වසර කිහිපයක් ම

හැදැරුවෙමි මම.

මෙවැනි  නිමාවක් දැකීමෙන්

 තෙත් විය  මගෙ දෑස.


මට හරි පුදුමය් බ‍්‍රව්න් මහත්තයා 

ඔබේ සිහිය විකල්ව ද

මෙවැන්නක්  තබා ගන්න.

 

බැලුව පමනින් ඌ දෙස 

හැදෙනව කරකැවිල්ල.

මූ හදපු එකා දන්නෙ නැහැ

උගේ රස්සාව

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

බලන්න උගේ ඇස් දෙස

මට හරිම පුදුමය්

සතුන් පුරවන්නෙක්

බාලම බාල වීදුරු ඇස්

යෙදීම ගැන.

 

මෙය දුටුවහොත්

ඕඩිබොන්[1] භඩනු ඇති

ජෝන් බරෝව්ස් හිනැහේවි

වහාම එය ගන්න ඉවත ට

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

ලී කුඩු ටිකකින් හා ගස් පොත්තකින්

අදුරේ පිරවිය හැක මට

හොදම හොද බස්සෙක්


පරණ කබල් තොප්පියක්

මීට වඩා හොද බස්සෙක්

කළ හැකිය මට

 බුම්මාගෙන  සිටින ඔය බස්සට

එක පිහාටුවක් නැත සොභාවික

 

එ සැණින් බස්සා තිගැස්සී

ඇස්පිය ගසා බැස අත්තෙන්

ඇවිද්දෙ දොස් දකින්නා

සොයන පරිද්දෙන්


බක බක ගාලා කීවෙ මෙලෙස

"ඔබගේ දැනුම දෝෂ සහගතය්

පණ ඇති පක්‍ෂියෙකුට

එය, වැය නොකරන්න"

"මා බක මූණෙක්.

ඔබ තවෙකෙක් !

සුභ දවසක්  මහත්තය

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

The Owl-Critic


"Who stuffed that white owl?"

No one spoke in the shop,
The barber was busy, and he couldn't stop;
The customers, waiting their turns, were all reading
The "Daily," the "Herald," the "Post," little heeding
The young man who blurted out such a blunt question;
Not one raised a head, or even made a suggestion;
And the barber kept on shaving.

"Don't you see, Mr. Brown,"
Cried the youth, with a frown,
"How wrong the whole thing is,
How preposterous each wing is,
How flattened the head is, how jammed down the neck is --
In short, the whole owl, what an ignorant wreck 't is!
I make no apology;
I've learned owl-eology.

I've passed days and nights in a hundred collections,
And cannot be blinded to any deflections
Arising from unskilful fingers that fail
To stuff a bird right, from his beak to his tail.
Mister Brown! Mr. Brown!
Do take that bird down,
Or you'll soon be the laughingstock all over town!"
And the barber kept on shaving.

"I've studied owls,
And other night-fowls,
And I tell you
What I know to be true;
An owl cannot roost
With his limbs so unloosed;
No owl in this world
Ever had his claws curled,
Ever had his legs slanted,
Ever had his bill canted,
Ever had his neck screwed
Into that attitude.
He cant do it, because
'Tis against all bird-laws.

Anatomy teaches,
Ornithology preaches,
An owl has a toe
That can't turn out so!


I've made the white owl my study for years,
And to see such a job almost moves me to tears!
Mr. Brown, I'm amazed
You should be so gone crazed
As to put up a bird
In that posture absurd!
To look at that owl really brings on a dizziness;
The man who stuffed him don't half know his business!"
And the barber kept shaving.

"Examine those eyes
I'm filled with surprise
Taxidermists should pass
Off on you such poor glass;
So unnatural they seem
They'd make Audubon scream,
And John Burroughs laugh
To encounter such chaff.
Do take that bird down;
Have him stuffed again, Brown!"
And the barber kept on shaving!

"With some sawdust and bark
I could stuff in the dark
An owl better than that.
I could make an old hat
Look more like an owl
Than that horrid fowl,
Stuck up there so stiff like a side of coarse leather.
In fact, about him there's not one natural feather."

Just then, with a wink and a sly normal lurch,
The owl, very gravely, got down from his perch,
Walked around, and regarded his fault-finding critic
(Who thought he was stuffed) with a glance analytic,
And then fairly hooted, as if he should say:
"Your learning's at fault this time, anyway:
Don't waste it again on a live bird, I pray.
I'm an owl; you're another. Sir Critic, good day!"
And the barber kept on shaving.© by owner. provided at no charge for educational purposes 

 

 

 

 [1] ඕඩිබොන්’ හා ජෝන් බරෝව්ස්,  පක්‍ෂී ලෝලය්න්ය

ප්‍රවෘත්ති හා ප්‍රලාප.

posted Dec 3, 2020, 4:33 PM by Upali Salpadoru

ප්‍රවෘත්ති හා  ප්‍රලාප

 ‘ප්‍රලාප’ නැතහොත් ‘ඕපාදූප’ යනු කවරේ ද? ඒවා කාලය කා දැමීමට කෙරෙන නිකමුන් ගේ අල්ලාප සල්ලාප ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. කිසියම් පිරිසක් කතාබහක යෙදී සිටීනම් ඹවුන් සතුටු සාමීචියක ද  නැතිනම් ඕපාදූපයෙහි  ද යන්න නිෂ්චය කළ හැකි  ද ?  .අප ද නිරතුරුව භාවිතා කරන මෙම සංවාද තරමක් සවිස්තරව සලකා බලමු.. 

බොහෝ විට ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් සලකනු ලබන්නේ විද්‍යුත් හා මුද්‍රණ මාධ්‍ය වලින් කෙරෙන නිවේදන වලට පමණි. මෙම ප්‍රධාන  මාධ්‍යයන් සෑම අවස්ථාවකදීම සත්‍යවාදී  වන්නට උත්සාහ කරති. එසේ නොකළහොත් ඹවුන් අපකීර්තියට  මෙන්ම නීතිමය ගැටළු  වලට ද පැටලෙන්නට  ඉඪ තිබෙන බැවිනි.

සාමාන්‍යයෙන්  ප්‍රවෘත්ති දේශීය හා විදේශීය ලෙස වර්ග කෙරේ. ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය මගින් කෝවිඪ් 19 පිළිබදව කෙරෙන  නිවේදනයක් විශ්ව  ප්‍රකාශයක් වන අතර නවසීලන්තයේ ජනමත විමසීමක් දේශීය පුවතකි. මෙම වරගීකරණය ප‍්‍රාදේශීය  නාගරික හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් ඇදී, අප අසලින්ම ඇතිවුනට කේන්ඳ්‍රගත වෙයි. ඹවුන් පිළිබදව කෙරෙන කතාබහ ‘ප්‍රලාප’ නැතහොත් ‘ඕපාදූප’ ගණයට වැටෙන බැව් ඇසීම ඹබ මවිතයට පත් කළ හැකිය.

ඕපාදූප ගැන ප්‍රායෝගික  කෝණයකින් සිතමු.  "කාර්‍යාලයක   අධ්‍යක්‍ෂ, සිම්සන් මහතා  ඹභුගේ පුද්ගලික ලේකම්වරිය වන රෝසී රත්නායක සමග රාත්‍රී  සාදයකට ගොස් තිබේ." මෙහි සත්‍යතාවය අවිනිෂ්චිත මුත් එය නිසැකවම ප්‍රලාපයක් නොහොත් ඕපාදූපයකි. සමාජයෙහි මෙය පැවසීම, වවේචනය සාපරාදී ක්‍රියාවකි .නොබෝදිනකට පසුව සිම්සන් මහතා රෝසී රත්නායක මෙනෙවිය සරණපාවාගති. මොවුනට ආශීර්වාද කිරීමේ සැලසුම් පිළිබදව කෙරෙන කතාබස් ප්‍රලාප ලෙස සලකනු නොලැබේ. ප්‍රලාපයක් වූ සිද්ධියකක් නීතිගත කිරීමෙන් ප්‍රවෘතියක් වී තිබේ. සමහර තොරතුරු පුද්ගලික වූවද ඒවා නෑදෑ හිතමිතුරන් අතරට යැවීම හිතකර ය. 

ඕනෑම මිනිස් සමාජයක අන්තර් සබතතාවනට මූලිකවම සාධක වනුයේ වාග් හුවමාරුවයි නැතහොත් ඕපාදුපයයි. මෙය නතර කිරීම නුසුදුය; එමෙන්ම කළ නොහැකි ය. කතාබහින් අදහස් හා දැනුම බෙදාගැනීම මිනිස් වර්ගයා සතු විශිෂ්ඨ දක්‍ෂතාවයකි. කතන්තර ඇසීමට  හා ප්‍රබන්ද  කියවීමට ඇති ඉමහත් ආශාව ඕපාදූපනයනට ඇති කැමැත්තට සමාන ය.  එහෙත් කිසිවෙකුත් මෙම ක්‍රියාවන්හි දොසක් දකින්නේ නැත.

වැදගත් පුද්ගලයින්ගේ,  ආයතන, සභ සංවිධානයනයන් ගේ කීර්ති නාමයට ප්‍රලාප බලවත් හානි    සිදුකළ හැකි ය. එහෙත් ප්‍රලාප සමාජයට හිතකර අවස්ථා තිබේ. 

එක්තරා ගමක තරුණ වෛද්‍යවරයෙක්  රෝගී වූ ගමේ ප්‍රභූවරයෙකුගේ  බිරිදක් සමග අයුතු ඇසුරකට පෙළබින. ඕපාදූප ක්‍රමයට  සිද්ධිය ගමපුරා පැතිරින.  නොබෝදිනකින්ම කැළෑ පත්තර හා කවිකොල බිහි වීමෙන් වෛද්‍යවරයා ගමහැර ගෑයේ ය. ඔහුට අවැඪක් වූවද ගමට වූයේ සෙතකි.

සමාජ දූෂකයිනට දඪුවම් දෙන මෙයට සමාන ක්‍රමයක්  නයිජීරියාවෙහි ද තිබේ. හදුනාගත ොහැකි ලෙස වෙස්වලාගත් කිහිපදෙනෙක් බෙර වයමින්, නටමින් පෙරහැරකින් යයි. මෙහි නායකයා චූදිතයින් කරා ගොස් ඔහුට උසුලු විසුලු කොට සමහර අවස්ථාවන්හි දී කෝටුවකින් තලයි.

විශේෂයෙන් ම ගම්බදව ඕපාදූප පැතිරෙනුයේ මුහුණ ලා කෙරෙන කතාබහෙනි. මෙම ක්‍රමයට  ආරංචියක විකෘතිය ,   ගතවන කාලයට සාපේක්ෂකව ඉතාමත් අධික ය. කටින්කට යෑමෙන් තොරව දුරකථනයෙන්, මුහුණු පොතීන් වැනි අන්තර්ජාලය ඹස්සේ ලැබෙන ඕපාදූප බොහෝදුරට සත්‍ය විය හැකි ය.

සමහර ප්‍රලාප හිතකර හෝ අහිතකර ලෙස වෙන්කිරීමට පුළුවන. ඒ උදෙසා අප ගන්නා උත්සාහයකි මේ.


හිතකර

සාමාන්‍යය 

අහිතකර

ආශිංශණ.

“ඹබ අදහස ඉටු වේවා”

අගැයීම්.

“ඹබගේ සමාර්තය ඉතා විශිෂ්ඨ ය”.

සානුකම්පිත

“අයේෂා ට පිළිකාවකි. ඇය නීරෝගි වෙත්වා.”.

නිවේදන.

“හෙට උදේට සුළි සුලගක් එනවා

ආචාර හා පැතුම්.

”ආයුබෝවන්”.

”කෙසේ ද සැපසනීප ?”

පරිසරය.

“අද හරි සීතල දවසක්”.

විවේචන.

“චීනාගේ ටෙලිනාට්‍ය රංගනය හරිම හාස්‍ය ජනකයි.”


ඊර්‍ෂ්‍යා ගත

“සභාපති තුමාගෙ නෝන උඪින් යන්නෙ”.

කේලම් කීම.   

“මැගිලින්කිව්ව් ඹයා හරි දුෂ්ට එකියක් කියල"

 භිතවතුන් ගේ රහස්  අනාවරණය.

සිරියාවතී කියන්නෙ මහත්තය සලකන්නෙ නැහැ කියල.


සත්‍යය සහ මුසාව.

posted Nov 25, 2020, 2:57 PM by Upali Salpadoru

සත්‍යය  සහ මුසාව

      එක්තරා දේශපාලනඥයෙක් බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මෙසේ පැවසී ය. "කිසිම දවසක මා බොරුවක් කියා නැත" පිළිතුර වූයේ  "මහත්මයා ගේ ලොකුම බොරුව තමා එය". 

අප වලක්වා ගැනීමට උත්සාහ දරන 'බොරුව' හෙවත් 'මුලාව'   සලකා බලමු. එය සත‍‍්‍යක්  නොවන ප‍්‍ර‍කාෂයක් විය යුතු ය. එහෙය්න් සත‍‍්‍යය විග‍්‍ර‍හ කිරීමෙන් මුසාව ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පහසු ය.

සත්‍යයක් කෙසේ හදුනා ගත හැකි ද ? කිසියම් සිද්ධියක් සත්‍යයක් වීමට ප‍‍්‍රබල සාධක තිබිය  යුතුය. මෙම උදාහරණය සලකන්න. අම්මා පොතක් බලන අතර නිමාලි මෙලෙස පැවසී ය. "අම්මා අත පොතක් ඇත" නිමාලි සියැසින් ම සීද්ධි ය දැක ඇත්නම් එය සත්‍ය‍යක් විය යුතු ය. නිමාලි කීවේ මෙලෙස නම් "අම්මා පොත කීයවය්".  මෙය ද සත්‍යයක් ලෙස සමහරු සලකති. එහෙත් එය වැරදි ය. අම්මා පොත දෙස බලා සිටිනවා නිමාලී සියැසින් ම දුටුවා විය හැකි ය. එහෙත් අම්මා කියවන්නේ නැතිව පොත දෙස බලා සිටියා විය භැකි ය. 

අසත්‍ය ප‍‍්‍රකාෂ සාමන්‍යයෙන් අයහපත් ප‍්‍ර‍තිඵල දෙන නමුත් දෙපාර්ශයට ම,  එනම් කියන්නා ට හා අසන්නට , ගුණදායී අවස්ථා ද එමට තිබේ.

සිරියාවතී ගේ මවගේ මරණය ඇයට පවසන්නේ කෙසේ ද ? හෙණ ගෙඩියක් ලෙස එය නොකියා " අම්මා ට තරමක් අසනීපය්" වැනි බොරුවක් කියා ඇය කැදවනු ඇත. මෙය මුසාවක් නොවන සම්‍යක් ප‍්‍රලාපයකි.

සුනිල් වනාහී සිරිමාන‍්‍න මභත්මියගේ ශිෂ්‍යයෙකි. චිත‍්‍ර  ඇඳීමට හැර අන් කවර විශයකටවත්    ඹහු ගේ  උනන්දුවක් නොවීය. ඹහු අදින රූප පවා කටුගෑමක්පමණි. . එහෙත් ගුරුතුමිය කියනුයේ "මට හරි සතුටුය් පුතා. ඹයාගෙ චිත්‍රය හරිම ලස්සනය්." මෙවදන මුසාවකි. එහෙත් එය දරුවා දිරිගැන්වීම උදෙසා ගත් පියවරක් බැවින් එය භොද බොරුවකි.

ධනුසිංහ මහතා 2019 දී නවසීලන්තයට පැමිණ ඇත. " මම, පාතරට කෙල්ළක් අවාහ කරගෙන ඇති  මුත්,  උපතින් උඩරැටියෙක්මි. මා නවසීලන්තයේ රක්‍ෂාවක් සෙව්ව ද ලංකාවේ ලීවර් සමාගමේ ස්ථීර සේවකයෙකි." ඹහු ගැන දැන සිටි මා මිතුරෙකු     කීවේ "ධනුසිංහ මහතා ඉපිද ඇත්තේ  ලංකාවේ දකුණු කෙළවර දෙවුන්දර තුඩුවේ ය.ලංකාවේ ඹහුගේ රැකියාව නැති වෙලා ලු" ධනුසිංහ මහතා සත්‍යය සගවා කටමැත දොඩවා තිබේ. එය ඹහුගේ හීනමානය නිසා ඇති වූ කටමැත දෙඩීමක් විනා අන් අයට වින කිරීමේ ඡේථනාවෙන් කළ දෙයක් නොවේ. 

නක්ශත්‍ර   කරුවෙක් භදභනක් පරීක්‍ෂා කරමින් මෙසේ පැවසී ය. "මෙය හිමිකරු ට ඒකාන්තයෙන්ම ලොතරෑය් දිනුමක් ඇදෙනු ඇත." පැරණි පුස් කොළයක මෙතරම් දැනුම් සම්භාරයක් අන්තර්ගත කිරීමට කිසිම උපක්‍රමයක්  මිහිපිට නැත.  "වාසනා කාලයක් උදා වන්නේ ය." වැනි අනාවැකියක් කළේනම්, එය ග්‍රහ  පිහිටීම අනුව කළ දෙයක් ලෙස සැලකීමට පුලුවන. මෙහී දී ඹහුගේ විග්‍රහය  සේවාදායකයා සැනසීමට යොදාග ත් මුසාවකි.

පියල් පාසැලේ දී සුගත් සමග පොරයක පැටලුනි. ඹහු අම්මාට කීවේ " මා ගෙදර එන අතර පය ලිස්සා වැටුනා" යනුවෙනි. පියල් කියන ලද්දේ බොරැවකි එහෙත් එය දධුවමින් බේරීම සදහා කරන ලද්දක් මිස කිසිවෙකුටවත් නපුරක් වන්නක් නොවේ.

පටුවත අප නිවස ඉදිරියේ විශාල බෝධි වෘක්‍යෂයක් තිබින. සීයා අපට පැවසුවේ,  එය දෙවිවරුන්ගේ වාසස්ථානයක් බවය. ඹහුගේ විශ්වාසය පදනම් වූයේ ඇසින් දුටු සාක්‍ෂියක් මත ය. එක් කලුවර රාත්‍රියක අපි එම වෘක්‍ෂය දෙස සුපරික්‍ෂාවෙන් බලා සිටියෙමු. අති දීප්තිමත් එළියක් ඈත නුග ගසක සිට බෝගසට සම්ප්‍රාර්ථ වනු අපට දිස්විය. මෙම සංසිද්ධිය පිටුපස ගුප්ත දේව බලයක් ඇති බැව් සීයා විශ්වාස කළේය. ඹහුට එය පරම සත්‍යයක් විය. එභෙත් ඹහු රැවටී ඇති බැව් ද එය මුසාවක් බැව් ද දැන් අපි දනිමු. ගසකින් ගසකට යන එලියක් ලෙස දිස් වන්නට ඇත්තේ උල්කාපාතයක් විය හැකි ය. බෝ ගසෙහි දෙවියන් සිටීම ගම්මුන් ගේ විශ්වාසයක් මිස සත්‍ය ප්‍රකාශයක් නොවේ.

සිල්වා තරුණ මහතා  ජ්‍යොතිෂය ට අනුව දෙනු ලබන අනාවැකි යකට අනුව උතුර බලා දකුණු පය පෙරට ගෙන ගමනාරම්භයෙන් ඹහු ගේ අභිතමාර්ථය  ඉටුවන බැව් අදහන්නේ ය. මෙය අනුමානයක් මිස සත්‍යයක් නොවේ. පුරාණ ග්‍රන්තයන්හි දැක්වෙන කරුණු, නොයෙකුත් ඇදහිලි ආදිය මෙම ගනයට අයත් වෙය්.


සැදෑ සිරිය. Nuit de Sine.

posted Feb 18, 2017, 11:33 AM by Upali Salpadoru   [ updated Sep 23, 2022, 11:45 PM ]

  Leopold Sedar Senghor   

The first president of Senegal (1960–80)  
  

     Translated by Upali Salpadoru

 

සුසිනුදු ලොම් රොදක් ව ගේ

සුවදැති අත් දෙක ඔබගේ

කළනියෙ දැන්

තියන්න මා නලල් තලේ.


ඉහලින් අැති උස තල් ගස්

රෑ මද පවනේ සැලෙතත්

නැත අැසෙනා

සර.. සර.. වැනි හඩ කිසිවක්.


නැලවිලි ගී නැත එන්නේ

නිහඩින් නිදි මත වෙන්නේ.


අසන්න එම ගීතය!

අසන්න, කඑ රැධිරයේ ගැස්ම .

අමනක වූ ගම්මාන නම්,

මී දුමේ සැලෙන

අප්‍රිකා දේශයේ ගැබුරු හද ගැස්මට

සවන් ද‍ෙන්න.


සද කුමරිය බල ච‍ෙහ‍ෙසී

සයුරු සයන‍‍ෙ වැ ට‍ෙන හැටී


කතා කියන්නෝ හිස වනතී

මව පිට බැදි දරු විලසින්  

නටන උන්ග‍ෙ‍  පාද බරය

බරටයි ගී හඩ එන් නේ


දුහුල් සළු අැදි වලා වගේ

කදු යායට පිට දී වාගේ

සිහින මවන රාත්‍රියක

තරු පායන හෝරාවයි


කුඩා කූටි වහලයන්

සද එලියේ බබලමින්

කුමක් මහ රහසින්

කොදුරයි ද තරු කැළ වෙතේ.


සුපුරුදු රසැති සුවද දි ඳී,  

ගෙතුල ගිනිමැල යයි නිවී.


අසන්න එලිසා නම් ගමේ

පෙර විසුවන් ගෙ වදන්

අප මෙන් වහලුන් වී

ඔවුන් නොසිතීය මැරෙ න්නට

වැලි අතර දමා  උන්ග‍ෙ පැවැත්ම.


මිතුරු අවතාර නෙත ගැටෙන

දුමෙන් පිරුණු  කූටිය තුළ

ඉඩ දෙන්න මට

සවන් යොවන්නට.


තැබුව මගෙ හිස ඔබ ලයේ

උණුසුම් ය ලිප තැබු

අහරක් ලෙසේ.


ඉඩ දෙන්න මළවුන් සුවද විද

උන්ගෙ හඩ,

එක් වී අවධි කරන්නට.


කිමිදෙන ගැඹුරටත් වැඩි

නිදි ගැඔුරු වින්දනය තුළ

ගිලෙන්නට පෙර

වර දෙනුය මට

ජීවත් වන හැටි හදාරන්නට
Woman, lay on my forehead your perfumed hands, hands softer than fur
Above, the swaying palm trees rustle in the high night breeze
Hardly at all. No lullaby even.
The rhythmic silence cradles us.
Listen to its song . Listen to our dark blood beat, Listen
To the deep pulse of Africa beating in the mist of forgotten villages.

See the tired moon comes down to her bedd on the black sea
The laughter grows weary the story tellers even
Are nodding their heads like a child on the back of its mother
The feet of the dancers grow heavy and heavy the voice of the answering choirs.

It is the hour of the stars, of night that dreams
Leaning upon this hill of clouds, wrapped in its long milky cloth.
The roofs of the huts gleam tenderly.
What do they say secretly to the stars?
Inside the fire goes out among intimate smells smells that are acrid and sweet.

Woman, Light the clear oil lamp, where the ancestors gathered around may talk as parents talk when the children are put to bed.
Listen to the voice of the ancients of Elissa. Exiled like us
They have never wanted to die, to let the torrents of their seeds be lost in the sands.

Let me listen in the smoky hut where there comes a glimpse of the friendly spirits
My head on your bosom warm like a dang smoking from the fire.

Let me breathe the smell of our dead, gather and speak out again their living voice learn to 
Live before I go down deeper than diver into the high profundities of sleep.


 
 

.මැලේරියා මැලේරියා

posted Feb 14, 2017, 10:58 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 20, 2017, 10:15 AM ]


Canvas.jpg

හිසේ අැම්ම මට තියෙනව

අැග පත සේරම රිදෙනව

අැස්ප්‍රින් ඩිස්ප්‍රින් ගන්නව

එ්ත් අපට

ගුණයක් නැහැ, ගුණයක් නැහැ.

            මැලේරියා මැලේරියා


රෙ දි කැටියක් පොරවාගෙන

හීතලේට ගුලි වෙනවා

'කෙමා ක්වින්', 'නිවා ක්වින්'

පෙති ගිලිනව

උණ ගන්නව,උණ ගන්නව

            මැලේරියා මැලේරියා.


ගිනි මැ ලේට උණ තියෙනව

හීන පෙනිල බිය වෙනවා

පැයෙන් දෙකෙන් උණ බැහැලා

මද සුවයක් මට දැනෙනව.

            මැලේරියා මැලේරියා.


උදේ පටන් බඩ යනවා

වතුර වගේ ඹහෙ යනවා

ඔික් ගාලා පිට වෙනවා

නිර් ජලයෙන් මැරෙයි ද මා

            මැලේරියා මැලේරියා.


ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්.. ඩ්‍රිප්

'නොවල්ජින්' ම ගෙ කලවට

'ක්ලෝරොක්වින්' මගෙ පස්සට

ඉන්ජෙක්ෂන් බැහැ දරන්න ,

               මැලේරියා මැලේරියා.


මට දැන් අැති ලෙඩකුත් නෑ

දුවල පැනල වැඩකුත් බෑ

කන්නත් බෑ බොනනත් බෑ

හිතේ ලෙඩක් දෝ මේකත්

           මැලේරියා මැලේරියා.


මොනවද මේ මට හිතෙන්නෙ

හිතට නැති ද විවේකයක්

මට බැහැ කිසිවක් හිතන්න

එ්ත් මගෙ හිත

මට නැහැ වාල් වෙන්නෙ.

මැලේරියා මැලේරියා


නැතිවද මට නින්ද යන්නෙ

ෆෙනගන් දැන් අහන්නෙ නැහැ

වැලියම් පෙත්තක් දෙනව ද

නින්ද ඔින , නින්ද ඔින.

මැලේරියා මැලේරියා


'ෆලූඩ්‍රින්', 'ඩාරාප්‍රිම්'

'ෆැන්සිඩාර්' ගත්ත‍‍ෙ මොටද

කවුලු වටේ දැල් ගහලා

අැද වටේ ට නෙට් දමලා

'ෂෙල්ටොක්ස්' හැම තැන විදිමින්

රෑ වෙනකොට දුං ගහලා

අැනෝෆිලස් දුරු කෙරුවා

එ්ත් අපට මැලේරියා.

මැලේරියා මැලේරියා.         


දුර කථන ඇමතුම.

posted Feb 13, 2017, 6:39 PM by Upali Salpadoru   [ updated Nov 12, 2022, 1:12 PM ]


bus.jpg


ගැල ප‍ෙන කුලිය‍ෙකි.

කම් නැතිය  පිහිටීම.

මැතිණිය දිවිරා කී වේ

යාන්තමට යැපෙන බවකි කුලියෙන්.


නෝනා, කුමට ද ගමනක් අපරාදේ,

අප්‍රිකානුවෙක් මි මා”,  කීවෙමි මම .


නිහඩයි, නිහඩ සංවේදනය,

පීඩිත යහපත් හැදියාව.

ලැබුනි කටහඩ, ලිප් ස්ටික් අතර රැදි

දිගු රන් වන් දුම් වැටි උරනය අතරින්.ු

අසරණ විය මා  අනිසි ල‍ෙස.


“ගොඩක් කලු ද ?”
නිවැරදියි මගෙ දෙසවන

පැහැදිලි කරෙිනි තව දුරටත්

“කොතරම් ද... කලුව,....

ලාවට ද  කලුම කලු ද?”රතු පැහැ අැමතුම් කුටි ය තුල.

අැතිය ඔබනය ‘එ්’ ,  ඔබනය ‘බී’.

දැනෙයි

සැග වි ද‍ෙඩු ව දන ගේ  පිඑණු සුවද

පෙනෙයි

රතු ලියුම් කනුව

දුම් දමන තට්ටු  බසය

තාර මත අැතිලෙන හඩ.


සත්‍යමයි මේ සියල්ල.

බිරාන්ත වී පැවති

නොහොබිනා නිහැඩිතයා වෙන් පසු

යැදී පැහැදිලි කිරීමට

“තද කලු ද තල එළලු ද ?”

තියුනු හඩකින්අැසීය, අැගට නොදැනී   

තනි චොකෝ ද  කිරි චොකෝ ද”  .


සැනෙකින් කළ ස්වර  මාරුවෙන්

පිලිතුරු දුන්නෙමි මම

“සෙපියා. බටහිර අප්‍රිකානු.

එලෙසටයි ගමන් පත්‍රයේ සටහන”


නිහඩ මොහොතකට පසු

“කිමෙක් ද  එ් ? මට නොහැගෙයි .

‘බෘනට්’ ද එහි  තේරුම ?”

මුහුණ මගේ බෘනට් වුවත්

බලන්න මගෙ ඉතිරි අැග පසග

මගෙ අත්ල හා යටිපතුල්  වල

පෙරොක්සයිඩ් සුදක් තිබේ

තැන තැන ලැගි මගෙ පස්ස පැත්ත

කපුටුවන් කලුවක් ලබා තිබේ”.


දැනී මට රිසීවරය වහන බව

අයැද සිටියෙමි මෙලෙස,

“මැඩම්, ඔබම බැලුවොත් නේ ද හොද?”


එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට.

posted Feb 11, 2017, 2:52 PM by Upali Salpadoru   [ updated Sep 24, 2022, 3:30 PM ]


Joseph Kariuki  b- 1931   Translation Upali Salpadoru
 

  A Kenyan poet from Makerere and Cambridge University.


 පිළි රෑ සදනා වීදියෙ කැඩපත්

මිනිස් වර්ගයා බේද කරයි.

එන්න සොදුරිය පාරෙන් ඉවතට

මා ගේ නිවහල් කූටිය අැතුලටසැනසිලි සුවයකි, එහි තුළ අැත්තේ


රැකචරනෙකි අැත්තේ අප හට

අන් කිසිචෙකු නැති කම.

මැසිවිලි බස් දෙඩීමට

ඔබ පමනකි මා දෙනෙත ගැටෙන්නේ

මගේ කලුවන් දෙනෙතෙහි පැතිරෙයි

අළු පැහැ නෙත් යුග ඹබගේ.


ඉටි සිළුුවෙන් බිත්තිය මතු පිට

තද ඡායා දෙකක් සදයි

පෑහෙයි දෙරුවන් එකිනෙක

මා අැති විට ඔබ පසෙකින්


නිමය කටයුතු, එලියක් නැත දැන්

ඹබත ගැටෙයි මා සුරතේ

සැලෙයි එක ලෙස දෙහදක්

ගොතයි සිතාරය, අසහාය රාවයක් 

Come away my love, from streets
where mankind eyes divide.
And show windows reflect our difference.
In the shelter of my faithful room rest.

There, safe from opinions being behind
Myself, I can see only you:
And in my dark eyes your grey
Will dissolve.

The candle light shows
Two dark shadows on the wall
Which merge unto one as I close beside you.

When at last the lights are out
And I feel your hand in mine
Two human breaths join in one.
And the piano weaves
Its unchallengedharmony..


.


හදුනාගන්න

posted Feb 10, 2017, 7:18 PM by Upali Salpadoru   [ updated Nov 15, 2020, 1:15 PM ]1. සුදුමුදු, හැඩ ඇති දග  කොල්ලා

ක්ලොරීන් මැණිකෙගෙ අත අල්ලා

මුහුදෙන් මුහුදට පැන පැන ගොසිනුත්

ලුනු ලෙස කෑමට එනවා.


2. රිදීවන් ගැටයකෙි වැඩි බරක් නැතී

දීප්තිමත් දැල්ලක්  විලස දිල‍ෙ යි.

ලැබ‍ෙනා අළු ටික ජලය ලබා

සාදයි හොද බෙහෙත් කිරක් .


3. මැටි පිඩකින් උපත ලබන

තරුණ‍ෙකි විස්මිත බඩු හදනා‍

යාන වාහන වලටද උර දෙත

මිතුරෙ කි නැතිව බැරී.


4. කාපිරි කෙල්ලෙකි එ්කා

ඳැල්ලෙන් අදිසි වෙනා

කල්පයක් කිදා සිට පොලොවේ

ලබා අැත වැදගත් පෙනුමක්.


5. කහ වත හැද පරෙුම් පුරයි

දහනයනේ අම්ලීය වැහි කැදවයි

ඔක්සිජන් හිග වීමනේ

වස වායුවක් ව‍ෙනවාමයි.


6. රාජ කුළයේ උපත ලැබූ  

කුමරෙකි බැබලෙන බලවත්

පොහොසත් දන අැසුර අරන්

උන්ගේ කන කර බබලවතී.


හදුනාගැනීමට අවශ්‍යනමි Answers chemistry Go to  letter  H .

පරමාණුවෝ

posted Feb 6, 2017, 9:27 PM by Upali Salpadoru   [ updated Feb 9, 2017, 8:59 PM ]


Canvas.jpg

පොප් හඩකින් පුපුරන විට    හයිඩ්‍රජන් H

හීලියම් He හැකිලෙයි මරණ       බියෙන්


රිදීචන් සුමුදු කොලු පැටියෙකි ලිතියම් Li

තරමක් විස අැති දෙයකි      බෙරිලියම්Be


සිරුර වැඩීමට හිතකරය    බෝරොන්B

වායුවේ ඇත නිසසල          නයිට්රජන්N


ඔක්සිජන් O නැතුව නැත      ජීවයක්

ක්ලෝරීන්,Cl හරිතවන් විස වායුවක්

රතු රැස් විහිදයි නියොන්Ne විදුලි   සැරකට

තෙවන පේලියෙ සිටී සෝඩියම් Na දිස්නෙට


ද්වි බන්දන සාදයි මැග්නීසියම්Mg කොල්ලා

බඩු බාහිර හදන්නේ අැලුමීනියම්   ඔපලා


සිලිකන් Si  හරි හපනෙකි     පරිගනෙකට  

ෆොස්ෆරස් P හොද පොහොරකි   වගාවටකහවන් ගෙන්දගම් S විෂ බීජ      නසයි

වායුව ක්ලෝරීන් ජලයට එකතු කරයි.


අදිසි අක්‍රීය වායුවක් වන අාගන්Ar

කරයි තෙවන පේලිය    අවසන්.

1-10 of 16