සිංහල.‎ > ‎

සුදු බකමූණා

posted Oct 24, 2022, 3:55 PM by Upali Salpadoru   [ updated Nov 16, 2022, 3:33 PM ]


කව් හැදුවෙ? මේ සුදු බකමූණාකතා නැත කිසිවෙකුකාමරේ

විවේකයක් නැති  බාබර් වැඩ කරය් කලබලේ


නොතකා කොල්ලගෙ  පැමිණිලි      

කණට නොගෙන කොල්ළගෙ  ගැටලුව

පිරිවරක් සිටිති, වාරය එන තෙක්.

කියවති, පත්තර,‘ද ඩේලි’ ‘ හෙරල්ඩ්’,       ‘පෝස්ට්’

 

කිසිවෙකු නොසැලීයහිස,  නොපැවසීය වදනක්

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

"පේන්නෙ නැද්ද  බ‍්‍රව්න් මහත්තය?"

කොල්ල සැරෙන්  ඇසුවෙ රවාගෙන

 

ඔක්කොම වැරදිය් නෙ

මොන විකාරයක් අත් තටුව

පැතැලිය් නෙ ඔලු ගෙඩිය.

බෙල්ල කොට වෙලා

නොදන්නෙකු ගෙ වැඩකක් මේ බස්සා


“සමාව නොයදිමි මම

උගතෙකූු බැවින් බස්සන් ගැන”

 

“සියක් දිවා රෑ බස්සන්

රැස් කර ඇති මට

වසං කළ නොහැකිය 

නුපුහුනු දෑතකින්

පිරවීමේ දී ඇතිවන අඪු පාඩු

හොටයේ සිට වලිගය දක්වා 

 

බ‍්‍රව්න් මහත්තයා  !  අනේ මහත්තයා  ! 

ඔය පක්‍ෂියා අස් කරන්න.

කව්‍රුත් හිනා වේවි නැතිනම්”

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

“මගේ දැනු අනුව නම්

 ඔය පරිද්දෙන්  බස්සෙකුට

බැරිය අත්තක    ලගින්නට

ලිහිල්ව අඬු තබාගෙන

 

මෙලොව කිසිම බස්සෙකුට

බැහැ  මේ විදියට 

කකුල් ඇලය ට තියන්න

හොටය ඇද කරන්න

හෝ  බෙල්ල  හරවන්න

 

සියලුම පක්‍ෂී නීති

කඩ  වෙන බැවින්

බස්සාට කිසි සේත්

සිටිය නොහැක මෙ සේ

 

ඇනටොමි උගන්වන පරිදි

හෝ පක්‍ෂී විද‍්‍යා දෙසුම් අනුව හෝ

බස්සන් ගේ පා ඇඟිලි

නැති ය පිහිටන්නේ මෙලෙස

 

සුදු බස්සා, වසර කිහිපයක් ම

හැදැරුවෙමි මම.

මෙවැනි  නිමාවක් දැකීමෙන්

 තෙත් විය  මගෙ දෑස.


මට හරි පුදුමය් බ‍්‍රව්න් මහත්තයා 

ඔබේ සිහිය විකල්ව ද

මෙවැන්නක්  තබා ගන්න.

 

බැලුව පමනින් ඌ දෙස 

හැදෙනව කරකැවිල්ල.

මූ හදපු එකා දන්නෙ නැහැ

උගේ රස්සාව

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

බලන්න උගේ ඇස් දෙස

මට හරිම පුදුමය්

සතුන් පුරවන්නෙක්

බාලම බාල වීදුරු ඇස්

යෙදීම ගැන.

 

මෙය දුටුවහොත්

ඕඩිබොන්[1] භඩනු ඇති

ජෝන් බරෝව්ස් හිනැහේවි

වහාම එය ගන්න ඉවත ට

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

 

ලී කුඩු ටිකකින් හා ගස් පොත්තකින්

අදුරේ පිරවිය හැක මට

හොදම හොද බස්සෙක්


පරණ කබල් තොප්පියක්

මීට වඩා හොද බස්සෙක්

කළ හැකිය මට

 බුම්මාගෙන  සිටින ඔය බස්සට

එක පිහාටුවක් නැත සොභාවික

 

එ සැණින් බස්සා තිගැස්සී

ඇස්පිය ගසා බැස අත්තෙන්

ඇවිද්දෙ දොස් දකින්නා

සොයන පරිද්දෙන්


බක බක ගාලා කීවෙ මෙලෙස

"ඔබගේ දැනුම දෝෂ සහගතය්

පණ ඇති පක්‍ෂියෙකුට

එය, වැය නොකරන්න"

"මා බක මූණෙක්.

ඔබ තවෙකෙක් !

සුභ දවසක්  මහත්තය

බාබර්  රැව්ල බෑවේ නො පැකිල

The Owl-Critic


"Who stuffed that white owl?"

No one spoke in the shop,
The barber was busy, and he couldn't stop;
The customers, waiting their turns, were all reading
The "Daily," the "Herald," the "Post," little heeding
The young man who blurted out such a blunt question;
Not one raised a head, or even made a suggestion;
And the barber kept on shaving.

"Don't you see, Mr. Brown,"
Cried the youth, with a frown,
"How wrong the whole thing is,
How preposterous each wing is,
How flattened the head is, how jammed down the neck is --
In short, the whole owl, what an ignorant wreck 't is!
I make no apology;
I've learned owl-eology.

I've passed days and nights in a hundred collections,
And cannot be blinded to any deflections
Arising from unskilful fingers that fail
To stuff a bird right, from his beak to his tail.
Mister Brown! Mr. Brown!
Do take that bird down,
Or you'll soon be the laughingstock all over town!"
And the barber kept on shaving.

"I've studied owls,
And other night-fowls,
And I tell you
What I know to be true;
An owl cannot roost
With his limbs so unloosed;
No owl in this world
Ever had his claws curled,
Ever had his legs slanted,
Ever had his bill canted,
Ever had his neck screwed
Into that attitude.
He cant do it, because
'Tis against all bird-laws.

Anatomy teaches,
Ornithology preaches,
An owl has a toe
That can't turn out so!


I've made the white owl my study for years,
And to see such a job almost moves me to tears!
Mr. Brown, I'm amazed
You should be so gone crazed
As to put up a bird
In that posture absurd!
To look at that owl really brings on a dizziness;
The man who stuffed him don't half know his business!"
And the barber kept shaving.

"Examine those eyes
I'm filled with surprise
Taxidermists should pass
Off on you such poor glass;
So unnatural they seem
They'd make Audubon scream,
And John Burroughs laugh
To encounter such chaff.
Do take that bird down;
Have him stuffed again, Brown!"
And the barber kept on shaving!

"With some sawdust and bark
I could stuff in the dark
An owl better than that.
I could make an old hat
Look more like an owl
Than that horrid fowl,
Stuck up there so stiff like a side of coarse leather.
In fact, about him there's not one natural feather."

Just then, with a wink and a sly normal lurch,
The owl, very gravely, got down from his perch,
Walked around, and regarded his fault-finding critic
(Who thought he was stuffed) with a glance analytic,
And then fairly hooted, as if he should say:
"Your learning's at fault this time, anyway:
Don't waste it again on a live bird, I pray.
I'm an owl; you're another. Sir Critic, good day!"
And the barber kept on shaving.© by owner. provided at no charge for educational purposes 

 

 

 

 [1] ඕඩිබොන්’ හා ජෝන් බරෝව්ස්,  පක්‍ෂී ලෝලය්න්ය

Comments